זוֹהַר הרָקִיעַ / אחוות האור

תשוקת ליבך

אל השוקת תביאך

תרווה צימאונך

תרפא מכאובך

אז עוצמת נשמתך

בדמותך הנשקפת מהמים

תתגלה תצטלל

ויפעת שיערך שערך

תקרין תזרח

בזוהר הרקיע שמעל