מִפְרָשִׂים / אחוות האור

זיכרון קדמון ניצת פנימה

זוג עיניים נישאות קדימה

מרחבים בזה אחר זה נפתחים

שמים ועוד שמיים נפרשים

חופש ועוד חופש

יחדיו יוצאים במחולה

קוראים הידד בצהלה!