מִשְׁעוֹלִים / ארכי-מלאך גבריאל והַכְּרֻבִים

הקדושה של ה-הורות

עולה על זו של ה- תּוֹרָה

איך יודעים

יש שתוהים

התשובה היא פשוטה

באור חוכמה  שְׁטוּפָה –

התורה היא דרכו של האדם

להתקרב עוד לבורא עולם

ואילו,

ההורות היא דרכו של שוכן עליונים

לתת לאדם למשמרת אוצר חיים

נשמה רכה ללוות למן ההתחלה

במסעה המחודש על-פני האדמה

אז הגידו נא אתם

היש מזה קדוש בעיניכם?