מעטפת רחמית קוסמית/ אחוות האור

עדיין הנך  עומדת ניצבת בפרץ לבד

אך תקוות החזון בליבך שוכנת לעד

קורנת וזוהרת במלוא עוצמתה ותפארתה

זיו אורה וחינה ממלא את הארץ כולה

עזרת השמיים ושוכני-על לך מוגשת

ואת ניצחון האור במהרה משגת

חגיגת לידתו של המעגל המוזהב

מבשרת את כינונו מחדש של עידן תור הזהב

כבאותם ימי קדם של אנושות נשגבה

בה מלאכים ובני-אדם חיו בהרמוניה ושותפות מופלאה

כבאותו חיזיון חלומי- נבואי

של "סולם יעקב" בסיפור המקראי

בו אותה נשמה אהובה ותמה

בעוז רוחה צופה היא ורואה

מלאכי אלוהים

עולים ויורדים

במחול מחנים ושירת הלל

מספרים בשבח הבריאה והאל!