נְשִׁימָה מוּזְהֶבֶת / אחוות האור

נר מרקד בקודש הקודשים של מקדש ליבך

משחר הבריאה אני איתך

נשמי אותי אהובה פנימה

כמו אז מימים ימימה

אמציני ברוך אל חזך

וראי איך ניצת נגלה חזונך