עוֹלָם / מועצת התשעה

אהובי כמו השמש

תשוקתו אש יוקדת

את גופי אוחזת

שערות ראשו כקרני החמה

פי ינשק וירווה נחמה

אהובתי כמו הלבנה

אהבתה מים צחים

את ליבי שוטפים

בעיניה שני סהרים הפוכים

זרועותיי תעטוף בשלוות האינסוף