צַח / מועצת התשעה

אומר האהוב-

בידייך ראיתי תפוח

שקטפת מליבך הפתוח

משטעמתיו נודע לי סודו

אהבת הרוח בתוכו!

אומרת האהובה-

בגינתך צבא גזרים

אודותייך מספרים לי רזים

טעמם המתוק סוד תומך

צבעם הכתום תעוזתך-חותמך!