רָם / משה רבנו

בפתחה של שנה חדשה

איש אל רעהו נושאים ברכה

של פרנסה טובה, זוגיות, וילדים

בריאות ואריכות ימים

ועוד איחולים חשובים

אך את העיקר שוכחים-

חיים יפים הם כשעל הלשון שומרים

ובשפה נקייה מדברים

שפה שאין בה מילות קללה

וגם לא חנופה

והרי צופן המילה "יָפֶה"

הנו "פֶּה"!

אז יחד חברו

ולשמור על הפה בחרו

שהרי חיים ללא ערכים

הם חיים כעורים

וכשאת קדושת הדיבור זוכרים

בחיים של מלכים זוכים!