שִׁינַּיִים / מועצת התשעה

או אהובתי יגע אנוכי

מזה הקרב שבקרבי

כיצד הרפה

ואיך אתרפא?

אהובי אל הקרב אל תקרב

פן תירקב ותקבר

ביתי הוא מעונך

בו תמצא נועמך

מבט אוהד

מילה שתעודד

רגש חם

ולב חכם

או אהובי גופי רעדה

לעצמותיי חדרה החרדה

כיצד אנצח את המגור

ועל זה הפחד אגבור?

אהובתי  עת שכחת עצמיותך

חשכה גם עוצמתך

הטי אוזן לרעיון

בו צפון הפתרון

קורתי  תהייה לך  ארמון

שרביטי אתן ברצון

להזכירך סוד כוחך

זוהר ליבך וחיוכך