שֶׂה /מועצת התשעה

פוסע הנך לבדך בדרך

איש אינו שואל לשלומך

ומהו יעדך

ימים עוברים

אנשים חולפים

לעיתים רגע עוצרים

מעיפים מבט והלאה ממשיכים

וכשנדמה שהדרך מתארכת עוד

והמסע קשה עד מאוד

קול קורא "קדימה הלאה לצעוד!"

לא לעצור, להמשיך לנוע עוד ועוד

לפתע, מתוך השקט הדממה

מפציעה בליבך הידיעה

סוד טעם ההרפתקה

היעד הוא אתה!